Leczenie jaskry w przychodniach Centrum Medycznego CMP

Leczenie jaskry w przychodniach Centrum Medycznego CMP

Nieleczona jaskra jest przyczyną postępującej i niestety nieodwracalnej utraty widzenia. Problem jaskry w Polsce może dotyczyć 800 tysięcy osób, przy czym tylko połowa została zdiagnozowana i podjęła leczenie.

U większości chorych przez długi czas choroba przebiega bezobjawowo, niszcząc nerw wzrokowy, pacjent sam zauważa zmiany w widzeniu w zaawansowanej już chorobie.

Tymczasem wczesne rozpoznanie w okresie bezobjawowym jest możliwe, a podjęcie leczenia zatrzymującego postęp zmian w tym momencie daje ogromną szansę na dostateczne spowolnienie choroby i zachowanie dobrej funkcji widzenia do końca życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka – każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badanie okulistyczne.


JASKRA – CICHY ZŁODZIEJ WZROKU – RYZYKO ZACHOROWANIA

Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się: wiek powyżej 35. roku życia, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego (cechą często występującą są zimne, marznące ręce i stopy), choroby kardiologiczne, życie w ciągłym stresie i bóle głowy. Niezależnie od głównych czynników profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty.


BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KIERUNKU JASKRY

W trakcie badania w kierunku jaskry lekarz wykonuje badania ciśnienia w oku, badanie grubości rogówki oraz badanie dna oka z dokładną oceną nerwu wzrokowego. Na podstawie wywiadu i badania podejmuje decyzję co do konieczności dalszej diagnostyki.

Badania diagnostyczne obejmują:

  • badanie morfologii (budowy) nerwu wzrokowego
  • badanie grubości warstwy GCC (komórek zwojowych siatkówki)
  • badanie grubości warstwy włókien nerwowych
  • opcjonalnie badanie kąta przesączania OCT
  • badanie pola widzenia.

NOWOCZESNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY

W Centrum Medycznym CMP stosujemy aparat OCT REVO NX 130 – jedno z najnowocześniejszych urządzeń w diagnostyce okulistycznej. W czasie krótkiego, bezinwazyjnego badania aparat pozyskuje ogromną ilość danych na temat budowy dna oka pozwalając na ocenę jego stanu i dalsze decyzje co do diagnostyki i leczenia.

Najczęściej rozpoznanie jaskry ostatecznie stawiane jest po okresie obserwacji, potwierdzającym postępujący charakter uszkodzeń.


LECZENIE JASKRY

W leczeniu jaskry obecnie najczęściej stosuje się krople do oczu obniżające ciśnienie w oku, tym samym zmniejszające ucisk na nerw wzrokowy. Coraz częściej, zwłaszcza przy wyjściowo wysokim ciśnieniu oka leczenie rozpoczynamy od zabiegu laserowego. W Centrum Medycznym CMP stosujemy laser Iridex emitujący światło zielone. Posiada on funkcję pracy w trybie mikropulsów, co pozwala wykonywać mikropulsową trabekuloplastykę. Jest to zabieg, dzięki któremu osoby chore na jaskrę mają możliwość, po decyzji lekarza zmniejszyć przyjmowanie lub zupełnie odstawić leki. Laseroterapia, w tym przypadku, pozwala na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, poprzez delikatne pobudzanie impulsami odpowiednich struktur oka. Efektem jest poprawa odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej. Zabieg nie pozostawia trwałych uszkodzeń, co oznacza, że w razie konieczności można go powtarzać.


dr n. med. Małgorzata Zaraś

Kierownik poradni zaawansowanej okulistyki w Centrum Medycznym CMP


Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50 oraz w Portalu Pacjenta.