Medycyna pracy- Centrum Medyczne CMP, oddział Warszawa- Centrum, Chmielna

Medycyna pracy- Centrum Medyczne CMP, oddział Warszawa- Centrum, Chmielna

Szanowni Pacjenci,

w Centrum Medycznym CMP mogą Państwo skorzystać ze wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także niezbędnych konsultacji specjalistycznych Medycyny Pracy oraz potrzebnych  do wystawienia zaświadczenia zgodnie z czynnikami szkodliwymi wskazanymi na skierowaniu. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia. W ramach Medycyny Pracy organizujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

Badania wstępne dotyczą:

  • nowych pracowników przed podjęciem pracy,
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
  • zmiany charakteru stanowiska pracy – pojawienia się nowych narażeń.

Badania okresowe dotyczą:

  • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne dotyczą:

  • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Zapraszamy do naszego nowego lekarza Medycyny Pracy, lek. Ewy Przesmyckiej do Oddziału CMP Warszawa- Centrum, Chmielna.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 737 50 50, oraz rejestracja@cmp.med.pl.

-->