Test Pappa w Centrum Medycznym CMP Piaseczno – Warszawa

Test Pappa w Centrum Medycznym CMP Piaseczno – Warszawa

test pappa piaseczno, test pappa warszawa centrum medyczne cmp

Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży, składa się z oceny biochemicznych parametrów krwi matki i parametrów ultrasonograficznych płodu.

Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku, ponieważ około 70% dzieci z Zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia. W Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach europejskich test PAPP-A stanowi standard opieki dla każdej ciężarnej. Na podstawie jego wyniku wyodrębniona zostaje grupa kobiet ciężarnych, u których ryzyko zespołu Downa u płodu jest podwyższone, i tym kobietom proponowany jest test diagnostyczny – np. amniopunkcja, w wyniku której można rozpoznać chorobę płodu, lub ją wykluczyć.

Kilkanaście lat temu, kiedy nie było takich badań, jak test PAPP-A amniopunkcję proponowano wszystkim kobietom, u których ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu było podwyższone ze względu na ich wiek – zazwyczaj powyżej 35 roku życia. W chwili obecnej po wykonaniu testu PAPP-A u większości kobiet „starszych” okazuje się, że ryzyko choroby płodu jest na tyle niskie, że nie uzasadnia wykonania amniopunkcji.

U kobiet poniżej 35 roku życia test umożliwia wykrycie płodów chorych, co dawniej było niemożliwe, ponieważ z założenia ryzyko choroby płodu był u nich zbyt niskie, aby proponować im niosący ryzyko zabieg amniopunkcji.

W oddziałach Centrum Medycznego CMP możliwe jest wykonanie testu Pappa.