Nowy psycholog w Centrum Medycznym CMP Białołęka – Warszawa!

Nowy psycholog w Centrum Medycznym CMP Białołęka – Warszawa!

Szanowni Pacjenci,

z przyjemnością informujemy, że od 08 marca 2016 r. rozpoczyna pracę w Centrum Medycznym CMP – oddział CMP Białołęka  – Warszawa nowy psycholog mgr Agnieszka Chmielewska – Kołodziej, która specjalizuje się w pracy z osobami:

  • uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, w tym także osobami z syndromem „DDA”,
  • borykającymi się z depresją,
  • z zaburzeniami lękowymi (fobia, ataki paniki, zespół lęku uogólnionego)
  • z zaburzeniami osobowości,
  • doświadczającymi lub stosującymi przemoc,
  • cierpiącymi z powodu nadwagi i otyłości (praca pod kątem psychologicznym),
  • uskarżającymi się na niskie poczucie własnej wartości,
  • kobietami w ciąży i matkami,
  • borykającymi się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi

konsultacje w CMP Białołęka odbywać się będą:

we wtorki w godz. 17.00-20.00
w piątki w godz. 10.00-13.00

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 737 50 50 oraz rejestracja@cmp.med.pl