Badanie echo serca – kardiolog Piaseczno – Warszawa Centrum Medyczne CMP

Badanie echo serca – kardiolog Piaseczno – Warszawa Centrum Medyczne CMP

kardiolog Piaseczno, kardiolog Warszawa Centrum Medyczne CMP

Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem ultrasonograficznym. Samo badanie polega na wykorzystaniu fal ultra dźwiękowych, które po odbiciu się od struktur serca ukazują na ekranie obraz mięśnia sercowego. Dzięki przeprowadzaniu tego badania uzyskujemy informacje na temat objętości serca, grubości jego ścian, ich kurczowości oraz budowy zastawek.
Badanie to wykonuje się kiedy: dokucza nam ból klatki piersiowej, szukamy przyczyn arytmii serca, etc.
Echo serca nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. Lekarz zleca echo serca kiedy podczas rutynowych badań pojawiają się objawy, które mogą świadczyć o wadzie serca, bądź przejściowych problemach. Badanie wykonuje się w zaciemnionym pomieszczeniu, z uwagi na lepiej widoczny obraz na monitorze. Pacjent ułożony jest na lewym lub prawym boku. Bardzo ważne jest, aby obrazy echo serca były dobrej jakości technicznej, gdyż nieostre obrazy utrudniają ocenę przez lekarza kardiologa. Dlatego tak ważna jest akredytacja pracowni przez odpowiednie autorytety medyczne.