Badanie pola widzenia – perymatria w Centrum Medycznym CMP Piaseczno-Warszawa

Badanie pola widzenia – perymatria w Centrum Medycznym CMP Piaseczno-Warszawa

badanie pola widzenia perymetria mikroperymetria piaseczno warszawa centrum medyczne cmp

Badanie pola widzenia, nazywane perymetrią, jest jednym z najbardziej podstawowych badań funkcji widzenia. Mikroperymetria jest jednym z rodzajów badania pola widzenia, które umożliwia analizowanie czułości siatkówki oraz nakładanie uzyskanych obrazów na kolorowe zdjęcia dna oka.. Jeśli następuje uszkodzenie fiksacji, badanie takie może nie być wiarygodne. Technika mikroperymetrii, łączy komputerowe badanie pola widzenia oraz fotografię cyfrową dna oka. Mikroperymetr śledzi ruchy oka, a następnie wyświetla bodźce świetlne w tych miejscach, które lekarz zalecił poddać analizie. Tak przeprowadzone badanie, pozwala w dokładny sposób pozwala określić sposób zaawansowania jak i tempo rozwoju choroby. Mikroperymetr komputerowy najnowszej generacji, oparty na laserze skaningowym umożliwia bardzo precyzyjne śledzenie oka w czasie rzeczywistym (eye-tracking), dając diagnoście niezbędnie wiarygodne pomiary.

W Poradni Zaawansowanej Okulistyki w Centrum Medycznym CMP można wykonać zarówno badanie pola widzenia jak i mikroperymetrie.

-->