Skip to main content
A- A A+

Dotacje Unijne – Centrum Medyczne CMP

19 listopada, 2014

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 czerwca 2014r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-218/13-00 o dofinansowanie Projektu "Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu CMP jest nowa inwestycja w aktywa materialne i aktywa niematerialne i prawne mająca na celu poszerzenie zakresu usług medycznych, udoskonalenie bieżącej oferty usługowej, zmianę sposobu zarządzania placówkami oraz reorganizację obsługi pacjenta.

W ramach głównej placówki CMP (Piaseczno) zostanie zakupiony sprzęt medyczny umożliwiający poszerzenie oferty usługowej z zakresu:

  • endoskopii,
  • chirurgii,
  • kardiologii.

W ramach gabinetu w Warszawie przy ul Mariańskiej 1 uruchomiona zostanie usługa w zakresie radiologii.

Udoskonalenie bieżącej oferty usługowej, zmiana sposobu zarządzania placówkami oraz reorganizacja obsługi pacjenta będzie bezpośrednio związana z wdrożeniem centralnego systemu zarządzania procesem usługowym w 4 placówkach Spółki (Piaseczno, ul. Puławska 49; Warszawa, ul. Berensona 11; Warszawa, ul. Grójecka 132; Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64).


dobra przychodnia piaseczno, dobra przychodnia warszawa, przychodnia Piaseczno, przychodnia Warszawa

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach