USG gałki ocznej w Centrum Medycznym CMP Piaseczno-Warszawa

USG gałki ocznej w Centrum Medycznym CMP Piaseczno-Warszawa

usg gałki ocznej piaseczno, usg gałki ocznej warszawa centrum medyczne cmp

Badanie USG oka jest badaniem względnie niedawno wprowadzonym w diagnostyce chorób oczu. Jest ono jednak niezbędne w przypadku pacjentów, u których nie można, z różnych względów, wykonać miarodajnego badania z użyciem lampy szczelinowej. Oznacza to, że u większości pacjentów z chorobami rogówki konieczne jest wykonanie badania USG gałki ocznej.

Dodatkowo nowoczesna aparatura (USG A i B oraz 3D) pozwala na dużo dokładniejszą diagnostykę niż w przypadku standardowego badania USG. Ultrasonografia w projekcji A jest bardzo ważna przy dobieraniu mocy sztucznej soczewki – operacja zaćmy. Ponadto dostarcza informacji na temat zróżnicowania tkanki w oku. Pozwala na wykrycie guzów wewnątrz gałki ocznej oraz odwarstwienia siatkówki.

Ultrasonografia w projekcji B jest badaniem pozwalającym na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu oka, a przy wykonaniu wielu przekrojów nawet trójwymiarowego. To z kolei daje możliwość ustalenia kształtu, położenia i ruchomości poszczególnych struktur. W tym badaniu USG oka, struktury przednie gałki ocznej są słabo widoczne.
Specjalistyczne badanie USG gałki ocznej i oczodołu jest niezbędne do pełnej diagnostyki chorób oczu. Poradnia Jaskry, AMD oraz Retinopatii Cukrzycowej w Centrum Medycznym CMP posiada właśnie taki sprzęt i zapewnia kompleksowe badania.

-->