Kolonoskopia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Kolonoskopia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Kolonoskopia inaczej wziernikowanie jelita grubego jest to rodzaj badania endoskopowego. Metoda ta pozwala na zobrazowanie wnętrza jelita grubego dzięki zastosowaniu sprzętu zwanego kolonoskopem.

Rozróżnia się dwa rodzaje kolonoskopii:

Diagnostyczną – badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego lub w celu potwierdzenia diagnozy postawionej przez lekarza w przypadku podejrzenia:

  • raka jelita grubego,
  • choroby Leśniowskieg-Crohna,
  • wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
  • krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • nieswoistego zapalenia jelita,
  • zaburzenia wchłaniania

Terapeutyczną – polegającą na wykonaniu niewielkich zabiegów z wykorzystaniem narzędzi endoskopowych. Do zabiegów takich zalicza się np.:

  • polipektomia,
  • hamowanie krwawienia,
  • usuwanie ciał obcych,

Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt cienkiego, elastycznego przewodu zakończonego sondą przekazującą obraz śluzówki do monitora. Lekarz wykonujący badanie za pomocą urządzenia sterującego kontroluje końcówkę kolonoskopu. W trakcie badania możliwe jest także pobranie wycinków błony śluzówki jelita grubego w celu przeprowadzenia badań histopatologicznych. Ze względu na charakter badania oraz ból który może ono powodować kolonoskopia wykonywana jest pod znieczuleniem ogólnym bądź sedacją (która jest stosowana co raz częściej).

Badanie wymaga specjalnego przygotowania, o którym pacjent zostaje poinformowany przez lekarza na wizycie poprzedzającej zabieg.