Endoskopia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Endoskopia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Endoskopia – jest to ogólna nazwa grupy metod diagnostycznych i leczniczych stosowanych w medycynie. Umożliwia ona obrazowanie wnętrza ciała za pomocą aparatów zwanych endoskopami. Ten rodzaj badania stosuje się głównie w przypadku diagnostyki przewodu pokarmowego, układu oddechowego i jam ciała oraz do zabiegów w ich obrębie jak np. usuwanie polipów.

Endoskopia przewodu pokarmowego

Pozawala na obrazowanie wnętrza przewodu pokarmowego i diagnostykę schorzeń:

  • przełyku, żołądka i dwunastnicy – gastroskopia
  • jelita grubego – kolonoskopia
  • jelita cienkiego – endoskopia kapsułkowa
  • przewodów żółciowych i trzustkowych – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna

Endoskopia układu oddechowego:

  • badanie tchawicy i oskrzeli – bronchoskopia
  • badanie krtani – laryngoskopia

Inne badania endoskopowe

  • wziernikowanie pochwy i szyjki macicy – kolposkopia
  • wziernikowanie stawu – artroskopia
  • badanie wnętrza jamy otrzewnej (np. wątroby) – laparoskopia
-->