Dotacje unijne dla Centrum Medycznego CMP

Dotacje unijne dla Centrum Medycznego CMP

przychodnia Warszawa, przychodnia Piaseczno, Centrum Medyczne CMP

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 12 marca 2013r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-296/10-00 o dofinansowanie Projektu „Nieinwazyjne i bezkontaktowe badania spektralne podstawą do wdrożenia na rynek zaawansowanych, specjalistycznych usług okulistycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w środki trwałe stanowiące kompleksowe wyposażenie gabinetów okulistycznych. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze zdobycze technologii, do których można zaliczyć spektralną, koherentną tomografię optyczną OCT. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii do diagnostyki chorób narządu wzroku możliwy będzie wzrost konkurencyjności CMP w odniesieniu do innych jednostek medycznych. Wzrost ten będzie zorientowany głównie na świadczenie kompleksowej opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki.

Więcej informacji

-->