Szycie ran

Szycie ran

Podstawowymi narzędziami używanymi do szycia ran są:

 • Imadło
 • Pęseta chirurgiczna z ząbkami
 • Pęsera anatomiczna
 • Nożyczki
 • Skalpel z ząbkami
 • Kleszczycki hemastatyczne

Materiały szwene ze względu na reakcje z tkankami otaczającymi dzielimy na dwa rodzaje:

 • Nici wchłanalne (używane główne do szycia głebiej położonych tkanek)
 • Nici niewchłanialne (używane głównie do szycia skóry)

Rany szyjemy w celu skrócenia okresu gojenia, oraz do uzyskania lepszego efektu wizualnego (mniejsze blizny).

Ze względu na to, że rany pourazowe są z reguły zainfekowane lekarz musi zapewnić odływ ewentualnie zakażonej wydzieliny dlatego ran nie szyje się zbyt szczelnie. Gdy rana podejrzana jest o wczesny okres zapalny, lub gdy jest głęboka zakłada się 2-3 szwy sytuacyjne, aby wydzielina miała swobodny odpływ. Czasem w ranie pozostawia się w takim wypadku sączek lub dren.

Po upływie 24 h od zranienia, znacznie zabrudzonych ran, a także ran kąsanych (zwłaszcza zadanych przez dzikie zwierzęta) nie powinno się zszywać.

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje szwów:

 • węzełkowe (pojedyncze)
 • ciągłe

Szwy węzełkowe wykonuje się przez wkłucie igły po obu brzegach rany, a w drugim etapie wykonywany jest węzeł. Jest to najbardziej odpowiednia metoda do szycia ran urazowych, ponieważ węzły ciągłe sa zbyt szczelne.

Szwy zdejmujemy przeważnie po upływie 7 dni jednak, gdy brzegi rany sa pod napięciem lub umiejscowienie rany jest w miejscu, gdzie działające na nią siły mogą ją rozciągać wtedy zdjęcie szwów następuje w późniejszym okresie.

Zszycie rany w Centrum Medycznym CMP to koszt:

 • Do 5 szwów: 150 zł
 • Powyżej 5 szwów: 220 zł