Koncepcja neurofizjologiczna PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Koncepcja neurofizjologiczna PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Jest to terapia funkcjonalna, czyli pracująca nad odzyskaniem utraconej funkcji, której potrzebuje pacjent. Siła mięśni i zakres ruchu jest tylko środkiem do uzyskania określonego celu. Koncepcja ta postrzega pacjenta, jako całość i wykorzystuje do terapii silne i zdrowe części ciała. Chory jest tu partnerem fizjoterapeuty, określając zakres i granice działania. Terapeuta ma tylko rolę doradczą. Takie podejście daje choremu dobrą motywację i pozytywne nastawienie do współpracy z terapeutą

-->