NDT Bobath dla dorosłych

NDT Bobath dla dorosłych

NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy-ukierunkowanej-na-zadania. Przeznaczona jest ona dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia funkcji, ruchów oraz kontroli postawy wynikających z uszkodzenia w obrębie układu nerwowego (IBITA 1996, Panturin 2001, Brock et al 2002, Raine 2006).

Takie podejście do procesu rehabilitacji osób dorosłych z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego ewoluowało z pracy Berty oraz Karela Bobath rozwijając się nieustannie na przestrzeni ostatnich 50 lat. Tego typu podejście do procesu terapii oparte jest częściowo na obecnej wiedzy z zakresu kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności (zdolności do reorganizacji) układu nerwowego i mięśniowego. Częściowo opiera się ono również o doświadczenie klinicystów uwzględniając jednocześnie potrzeby oraz oczekiwania pacjentów (Sackett 2000).

Terapeuci koncepcji NDT-Bobath dla dorosłych w swej codziennej pracy rozumieją oraz wykorzystują kluczowe założenia teoretyczne oraz kluczowe aspekty praktyki klinicznej do których to należą:
uzależnienie partycypacji pacjenta w życiu codziennym od jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń
organizacji ludzkich zachowań oraz kontroli motorycznej
konsekwencji urazu oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów
proces zdrowienia uwzględniając
-zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego
-nauczanie motoryczne
rozumowanie kliniczne oraz analiza ruchów
integracja mechanizmów kontroli postawy oraz ruchów ukierunkowanych na zadania
wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego
strategii postępowania
dokumentacji wyników terapii

Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej. Oznacza to iż proces terapii nie kończy się po wyjściu z gabinetu. Terapeuta pomoże rodzinie pacjentowi zrozumieć teoretyczne podstawy problemów z jakimi boryka się on na co dzień, jak również wypracować strategie ułatwiające wasze wspólne życie.
(na podstawie IBITA – Theoretical Assumptions)
mgr Damian Kapturski, terapeuta NDT-Bobath dla dorosłych