Niebezpieczna Pani Astma

Niebezpieczna Pani Astma

Atak duszności występujący najczęściej pomiędzy godziną drugą a piątą nad ranem, towarzyszy mu tzw. „granie w piersiach”, kaszel i czasem ucisk w klatce piersiowej????
Potem cisza i dobre samopoczucie….tymczasem to pierwszy znak, że możesz mieć ASTMĘ!!!

Skąd wiadomo, że to astma?

Astma (astma oskrzelowa) jest chorobą, której istotą jest stan zapalny prowadzący do ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych (na skutek skurczu oskrzeli i gromadzenia się w nich gęstego śluzu). Stąduczucie duszności, ściśnięcia klatki piersiowej oraz kaszel, głównie nasilający się w nocy i nad ranem.

Astma przebiega na ogół napadowo. Często jej początek poprzedzony jestinnymi chorobami alergicznym np. sezonowym nieżytem nosa, pokrzywką, czy atopowym zapaleniem skóry. U niektórych osób początek astmy występuje po infekcji dróg oddechowych. W niektórych przypadkach jedynym objawem astmy przez wiele lat jest uporczywy kaszel.

Na świecie na astmę choruje ok. 10-15 % dzieci. Wśród dorosłych choroba ta jest rzadsza, bo pojawia się u około5-10% populacji. Niewątpliwie jest to choroba cywilizacyjna. Dawno już zauważono, że występuje znacznie częściej w krajach wysoko uprzemysłowionych, szczególnie tam, gdzie zanieczyszczenia środowiska – zwłaszcza atmosfery – jest duże. Okazuje się bowiem, że w czasie smogu (nagromadzenia się w powietrzu cząsteczek dwutlenku siarki, ozonu, tlenków azotu i spalin z silników dieslowskich) znacząco rośnie liczba hospitalizacji z powodu zaostrzeń astmy i częściej zdarzają się zgony spowodowane gwałtownym nasileniem choroby.

Co wywołuje astmę?

Najczęstszą przyczyną astmy jest alergia (95% przypadków astmy u dzieci to astma atopowa, potwierdzona dodatnimi testami skórnymi i 5% to astma nieatopowa bez potwierdzenia testami skórnymi).

Czynniki wyzwalające objawy astmy:

  • Alergeny występujące w powietrzu atmosferycznym i wewnątrz pomieszczeń
  • Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wewnątrz pomieszczeń
  • Zakażenie układu oddechowego
  • Wysiłek fizyczny i hiperwentylacja
  • Zmiany pogody
  • Dwutlenek siarki
  • Pokarmy, dodatki do żywności
  • Silne wyrażanie emocji
  • Czynniki drażniące (areozloe, opary farb itp.)

W jaki sposób przebiega astma?

Astma przebiega z różnym nasileniem. Może przybrać postać łagodną, wręcz sporadyczną, kiedy napady duszności i świstów, kaszlu zdarzają się rzadko i mają na ogół łagodny przebieg, ustępując samoistnie lub bardzo szybko po podaniu wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. W poważniejszych postaciach astmy napady są częste lub bardzo częste, trwają dłużej i nie ustępują zbyt szybko, na ogół dopiero po większej dawce leków, nie tylko podawanych wziewnie. W przypadku astmy ciężkiej, zmiany w oskrzelach mogą mieć charakter utrwalony, praktycznie nieodwracalny. Ciężka astma wymaga intensywnego leczenia w szpitalu.

Astma jest chorobą wieloletnią. Po okresie dużego nasilenia w dzieciństwie (u 60% astmatyków w wieku do 6 r.ż astma może o sobie przypomnieć w wieku dojrzałym), później może ustąpić. Warto zauważyć, że astma pojawiająca się w wieku średnim na ogół nie ustępuje całkowicie, przeciwnie, toczący się proces zapalny, jeśli nie będzie właściwie kontrolowany, może doprowadzić do znacznych trwałych zmian w oskrzelach m.in.: do niewydolności oddechowej.

Czy astma jest uleczalna?

W zasadzie jest to choroba nieuleczalna, jednak dzięki prawidłowemu leczeniu można osiągnąć doskonałe efekty. Pewnym wyjątkiem jest remisja astmy dziecięcej w okresie dojrzewania. Pacjent może wręcz zapomnieć o swojej chorobie, normalnie pracować, uczestniczyć w zajęciach sportowych. Rozpoznanie astmy nie jest wyrokiem – dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny, chory może brać udział w tych samych rodzajach aktywności, jak jego zdrowi rówieśnicy.

Jak leczyć astmę?

Jak do tej pory nie ma przyczynowego leczenia astmy. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i zapobieganie napadom.

Alergolodzy mówią jednak, że jest to niestety trudne, często bowiem nie da się całkowicie uniknąć kontaktu z alergenem. Można jedynie dążyć do maksymalnego ograniczenia kontaktu z substancją uczulającą. Szczególnie chodzi tu o roztocza kurzu domowego. Należy więc unikać kurzu, używać specjalnych, przyjaznych dla astmatyków odkurzaczy, pozbyć się tapicerowanych mebli, dywanów, grubych zasłon. Pościel powinna być po nocy intensywnie wietrzona i bardzo często zmieniana. Należy ją prać w wysokiej temperaturze. Domy osób chorych na astmę powinny być przewiewne, dobrze wywietrzone. Jednym ze skutecznych sposobów oddzielenia alergika od uczulających go alergenów jest tzw. odczulanie, przeprowadzone przez lekarza alergologa.

Celem leczenia farmakologicznego przez alergologa jest zlikwidowanie nocnych napadów duszności i zmniejszenie częstości dziennych objawów astmy. Pamiętajmy, że astma jest przewlekłą chorobą zapalną, dlatego też powszechnie zaleca się stosowanie farmaceutyków zmniejszających stan zapalny oraz wziewne leki rozszerzające oskrzela.

Czy astma jest dziedziczna?

Astma atopowa – czyli ta postać choroby, która jest związana z alergią, jest chorobą w znacznym stopniu uwarunkowaną genetycznie. Jeśli choć jedno z rodziców ma astmę, prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u dziecka wynosi 30%. Jeśli oboje rodzice mają astmę, to prawdopodobieństwo astmy u dziecka wynosi aż 50%, natomiast w przypadku astmy nieatopowej nie obserwuje się jakichkolwiek uwarunkowań genetycznych. Początek astmy jest najczęściej poprzedzony serią infekcji dróg oddechowych.

Czy palenie tytoniu zaostrza przebieg astmy?

Bezwzględnie tak. Palenie zaostrza nadreaktywność oskrzeli i zwiększa ryzyko wystąpienia napadów duszności. Ponadto, długoletnie palenie, nieodwracalnie uszkadza błonę śluzową oskrzeli, powodując przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Życie z astmą…

Bardzo ważna w leczeniu astmy jest edukacja chorego, najlepiej gdy prowadzona przez alergologa. Powinien on wiedzieć, na czym polega choroba, jak unikać czynników wywołujących napady duszności, jak sobie z nimi radzić, jakie stosować leki. Pacjent powinien stale sprawdzać swoją wydolność oddechową. Ważne jest bowiem wczesne rozpoznanie nasilenia choroby.

Bardziej skomplikowany problem dotyczy pacjentów z tzw. astmą zawodową. Są to osoby uczulone na alergen w środowisku pracy (np. piekarze z alergią na mąkę). Te osoby powinny jak najszybciej zmienić rodzaj wykonywanej pracy. Jeżeli astma doprowadziła u nich do istotnej utraty zdrowia, mają szansę na otrzymanie renty zawodowej.

Generalnie chory na astmę powinien w pracy unikać sytuacji zwiększających nadreaktywność oskrzeli np. narażenia na szkodliwe substancje chemiczne, pyły lub gazy.

Zapraszamy do naszego alergologa w Centrum Medycznym CMP

-->